STREFA RODZICA

DEKALOG RODZICA

Sportowy Rodzic:

 

1. Szanuje wszystkich uczestników sportowego wydarzenia – organizatorów, sędziów, trenerów, zawodników i kibiców.

 

2. Ufa trenerowi prowadzącemu grupę, nie podważa jego autorytetu i nie wtrąca się w system szkolenia dzieci, wszak trenerzy to pasjonaci sportu i dobrze wiedzą co mają robić, aby dziecko stale podnosiło swoje umiejętności.

 

3. Szanuje wszystkie decyzje swojej córki i zachęca ją do brania odpowiedzialności za podjęte decyzje.

 

4. Powtarza zawodniczce, że rozwój piłkarski jest ważniejszy od zwycięstwa. Porażki są bardzo ważnym elementem procesu szkolenia, uczą szacunku do innych, pokory i skromności. Traktuj je jako element nieodzowny w kształtowaniu młodej piłkarki.

 

5. Zawsze wspiera swoje dziecko w osiąganiu celów krótko i długo terminowych. Kiedy są sukcesy – cieszy się razem z dzieckiem, gdy pojawiają się porażki – pozytywnie motywuje do dalszej wytężonej pracy. Stara się wytłumaczyć, aby dziecko nie brało zbytnio do siebie każdej porażki.

 

6. „NIE STERUJE” zawodniczki na boisku, jak i poza nim. Życie to nie gra, dlatego wszystkie kontrolery odkładamy na półkę. Rozumie, że dziecko musi popełniać błędy na własną rękę i tak samo rozwiązywać problemy, gdyż tylko dzięki bezpośrednim doświadczeniom może stać się lepszym człowiekiem.

 

6. Interesuje się samopoczuciem swojej córki, dzieli z nią wspólną pasję do sportu, okazuje jej cierpliwość i jest jej wiernym słuchaczem.

 

8. Nie wywiera niepotrzebnej presji wyników na swoim dziecku, raczej patrzy na dziecko przez pryzmat dokonywanych postępów.

 

9. Daje swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji swojemu dziecku, gdyż wie, że tylko wtedy dziecko może poczuć się samodzielne i pewne siebie.

 

10. Sportowy Rodzic jest wzorem do naśladowania i daje przykład innym rodzicom, kiedy trzeba odpowiednio reaguje rozpowszechniając wszystkie powyższe praktyki dobrych zachowań.

Informacje

Created by

Kontakt